سکسیونر تابلویی پارس کلید تابان

سکسیونر تابلویی پارس کلید تابان، یک محصول بومی و منحصر بفرد است. طرح مطالعاتی این محصول از سال ۱۳۹۵ بصورت جدی آغاز و حدود یک میلیارد ریاد فقط هزینه طرح در فاز مطالعات میدانی و کتابخانه ای شد. هزینه ای که کمتر رقیبی حتی می تواند تصور آن را در مرحله مطالعاتی و کتابخانه ای داشته باشد! بخشی از این هزینه، مربوط به آزمایشات میکروسکوپی و ماکروسکوپیک حوزه متارورژی بود تا به کمک آزمایشگاه داخلی، بتوانیم ساختاری برای طراحی این سکسیونر انتخاب نماییم که در تمام شرایط آب و هوایی کشور عزیزمان، قابلیت عملیات و بهره برداری داشته باشد. از دمای حدود پنجاه درجه همراه با رطوبت نسبی نزدیک به اشباع خوزستان تا دمای منفی صفر با پایداری بالا در تبریز، این محصول می تواند کاملاً ایمن و کارآ، در شبکه توزیع یا نقطه عملیات کارفرما، انجام وظیفه نماید.

سکسیونر پارس کلید تابان

دانلود کاتالوگ

مشخصات فنی و سایر اطلاعات کاربردی در خصوص محصول را می توانید از این قسمت دریافت نمایید.
دانلود کاتالوگ
خواص پلیمری در طراحی داخلی، سادگی عملکرد مکانیزم مکانیکی و ترکیب رزینی پوسته خارجی، این محصول پارس کلید تابان را از رقبای خود متمایز می سازد.

مسئول دپارتمان تحقیق و توسعهپارس کلید تابان

امنیت شبکه، سهولت کاربری

برای ساخت این محصول، سختگیرانه ترین فرآیندهای کنترلی رعایت می شود. محصولی ایمن، با کاربری ساده و خدمات پس از فروش در دسترس، ارمغان حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.